Du kan få hjelp med de aller fleste avhengigheter!

man opening his arms wide open on snow covered cliff with view of mountains during daytime

Klikk på en overskrift for å lese avsnittet !

Dette er siden for "alle andre" avhengigheter.

Det er ingen grunn til å ha minmst 100 identiske undersider for å ramse opp alle mulige typer avhengigheter jeg enten har jobet med, eller kan bruke samme protokollen på, derfor leser du nå dette. Det er viktig å si at selv om det er mye jeg KAN, er det også noen typer personligheter, situasjoner og grupper som jeg har dårligere resultater med. Derfor ber jeg om at du booker en kartleggingssamtale for at jeg skal kunne gi deg konkret bekreftelse på om dette er riktig behandlingsform eller tidspunkt for deg.

Som regel så er avhengigheter på mange måter ganskelike i hvordan de fortserker seg selv, gjerne har en fysisk komponent i tilllegg til både den rene (“tomme”) vanebiten og det at den gir deg en sunjektiv opplevelse av å tilfredstille et ekte behov (“kompleks vane”). Du kan absolutt forvente å lykkes. Du er som oftest dopamin-avhengig, og dette er det samme hormonet som gjør deg avhengig av flere av de andre vanligste avhengighetene som jeg har hjulpet tusenvis med.

Utfordringen med noen typer avhengighet er det stigma og skammen som er linket til den, som gjør at tendensen til å “måtte” skjule det gjør at du både venter svært lenge med å få hjelp, og du får så mange erfaringer med å være “feil” at selvtilliten din i forhold til å klare noe som helst har fått seg noen tusen smeller. Som tidligere rusmisbruker kjenner jeg godt til dette selv, og har f.eks. ingen jeg kjenner som har  brukt narkotika over tid som ikke har en god dose sosialangst på toppen etter å ha vært utenom samfunnet over lang tid.

En felles ting jeg ser ved alle typer avhengigheter, er at det ikke gode prognoser dersom det ikke er den som er avhengig som selv ønsker hjelpen. Første røde flagg for meg er når mor riger og vil ha hjelp til barnet sitt, eller ektefellen. Dessverre vil altså det å tvinge en ektefelle, partner eller andre nærstående i behandling ikke virke, med noen få unntak der jeg lykkes med å få vedkommende til å eie prosessen selv underveis- men stort sett så er det altså en forutsetning at klienten frivillig vil slutte, om man skal lykkes på lang sikt. Alle klarer ved sterk negativ motivasjon å slutte i noen dager/timer – men det er de som knytter positiv motivasjon til ønsket resultat som lykkes; enklere og permanent.

Hvor lang tid tar det å bli kvitt avhengighet:

Du kommer normalt til å bruke mellom 4 til 6 uker på den aktive delen av behandlingen, og du vil i denne perioden ha 1-2 timer per uke.

Hvordan foregår behandlingen i praksis ?

Formatet som jeg bruker er  ALLTID 1:1 behandling, og grovt sett basert på samme modell som røykeslutt; det er en blanding av flere ulike terapimetodikker, og inneholder bl.a. psykoedukasjon, motivasjon og kartlegging av mønstre, planlegging og forberedelse, evt. nedtrapping i forkant av selve sluttingen. Hvorvidt det gir mening eller du selv ønsker en nedtrappingsfase vil variere – men det gjør det også selv med røykeslutt – alle opplegg blir tilpasset rundt hva som vil være til beste for deg, og da er hva du selv ønsker en av de viktigste komponentene når vi legger en plan for å slutte.

I tillegg lager vi plan for ettervern/forsterkning. På flere av timene bruker vi hypnose – og du kan gjerne se en av videoene våre om hvorfor vi bruker hypnose ved å klikke i teksten, eller se den i mindre versjon under:

Personvern og taushetsplikt - uansett

Det er noen få terapi temaer hvor klienter gjerne er ekstra opptatt av at de kan stole 100% på at ingen får vite noe om behandlingen – og noen typer avhengighet er definitivt å finne blant disse. For oss er taushetsplikt en selvfølge, og i enkelte tilfeller kan vi også benytte noen ekstra tiltak for å sikre dette ekstra, også i forhod til at ikke bare vi skal forholde oss tause, men også for å gjøre det umulig for også andre som ved ulovlige eller lovlige midler kan tenkes å skaffe seg innsyn via enten fysisk møte opp hos oss, eller skaffe seg tilgang til kalender-, bookings- eller betalingssystem. Disse siste 3 vil det kun være politi/offentlige instanser som evt. har mulighet til å begjære via en dom, men selv da kan vi gjøre det umulig med ganske enkle tiltak: Slike tiltak er f.eks. å benytte kodenavn i booking, få en annen person til å betale i sitt navn, eller vi kan  flytte sted for behandlingen, eller aller enklest sette lengre buffer med tid før/etter din time slik at du ikke møter noen andre klienter på vei inn eller ut.

Jeg har etter mer enn 20 år på et “VIP-senter” i Oslo erfaring med å ta imot både “vanlige” kjendiser, politikere, VIP’er, og noen få som har personlig vakt som går igjennom lokalet før klienten kommer, og vakten sitter utenfor i dress under timen. Du kan rett og slett stole på at behovet for å være privat blir innfridd.

OBS: Det er faktisk to unntak fra taushetsplikten, og det er dersom du enten  1) Forteller meg at du KOMMER TIL å begå en drapshandling, eller om du 2) forteller meg at du ER eller SKAL begå overgrep mot barn. Hvis det er det første, vil jeg anbefale deg å droppe det, siden du ved å fortelle meg det da uansett ikke er smart nok til å slippe unna med det, og hvis det er det andre, så vekker det altfor sterkt lysten i meg til å forsøke å bli blant de få som klarer 1) uten å bli tatt- og jeg kan anbefale deg navnet på en annen terapeut med et mer modent og sivilisert forhold til temaet enn meg.