Angstbehandling som virker:

Angst er et enormt omfattende problem og et stort tema, så hos oss har vi førsøkt å gjøre det enklere for deg å finne dfrem til hva som passer deg best ved å dele opp i to hoveddeler:

  1. Angstbehandling tilpasset akkurat DEG: Vi er alle sammen forskjellige, og det er ingen som opplever hverken angst eller sine omgivelser helt likt. Vi har ulik bagasje med oss, og ulike forutsetninger og preferanser. Derfor er det helt logisk at den sikreste måten å bli kvitt angst på, er å gjøre dette personlig, i et 1:1 format og ved å tilpasse behandlingen mest mulig til akkurat din situasjon.
  2. Intensivbehandling av Angst: Det er faktisk 2 enkelttemaer innenfor angst hvor det IKKE nødvendigvis er best med 1:1 behandling, og det er:
    • Fobier: Fobibehandling av fobier som det er fysisk mulig å lage et egnet gradvis eksponeringsterapi opplegg for, kan være mer effektivt i en “minigruppe” – altså med fra 2-4 deltagere – men det er helt opp til deg, vi gjør begge deler.
    • PanikkAngst: Panikkanfall er ekstremt ubehagelige, og fører gjerne til at den som opplever det, blir redd for panikken i seg selv -altså utvikler man en slags FOBI FOR ANGST. På samme måte som ved en del andre fobier, så er behandlingen her veldig godt egnet for et intensivformat i en minigruppe med fra 1-3 andre med eksakt samme utfordring. Også her kan du velge: kun deg og evt. støtteperson, eller minigruppe.

På den  websiden du er nå (TerapiSomVirker.no) vil du kunne lese om det første, altså 1:1 personlig tilpasset behandling som gjør at du blir kvitt angsten din. Dersom du er interessert i å lese mer om INTENSIVBEHANDLING av angst i minigruppe, hvor du er hos oss på et 3 eller 4 dagers opphold, og drar hjem fri fra din fobi eller panikkangst, så har vi laget helt egne websider for dette, som er AngstBehandlng.no – og du kan bare klikke på navnet for å gå dit.