Du KAN ta tilbake livet ditt !

Privat behandling av angst uten ventetid

Å ha angst kan være totalt ødeleggende for båpde den det gjelder, og de som er rundt. Dessverre er det langt flere som opplever at livet blir satt på pause eller mistes, enn det finnes tilgjengeløig kapasitet i det offentlige behandlingsapparatet- og det er grunnen til at du finner mange ulike private tilbud- og vi representerer et av dem.

Fordelen med å bruke oss, er hovedsaklig at du umiddelbart kommer til en spesialist, som er ekspert på å jobbe med akkurat din problemstilling- og det betyr at du kan være sikker på å få god hjelp. Det er også et faktum at for de aller fleste er ventetiden på fastlege, henvisning, utredning og evt, behandling i andrelinje tjenesten svært lang, og for den det gjelder så blir da kostnaden i tapt livskvalitet uakseptabel – i tillegg til at det å falle ut av jobb eller studier har store samfunnsmessige så vel som familiære og sosiale konsekvenser. Derfor velger gjerne en del av de som kjenner til og har anledning til å betale for det, å få hjelp utenom det offentlige.  Mange mener dette med private tjenester er urettferdig og gir fordel til bare deler av pasientgruppen- noe som faktisk stemmer, og  samtidig så forsvinner de som gjør behandling privat ut fra ventelistene, og det betyr at de som venter på behandling får det raskere. Derfor er bruk av private behandlere også til det  beste for alle de som står på de offentlige ventelistene.

Vanlig eller intensiv behandling ? (Hva er best?)

Det er to typer angst hvor du kan velge intensivbehandling, ellers vil du få best utbytte av et 100% tilpasset 1:1 opphold:

  1. Fobier (ikke alle) – på et 3 dagers opphold
  2. Panikkangst – på et 4 dagers opphold

På en KARTLEGGINGSSAMTALE (gratis, 15-20 minutter), får du etter at vi får vite mer om situasjonen din, vite om fordeler og ulemper med de ulike formatene, og hva vi tror vil passe best for deg. Dette får du på e-post fra oss etter samtalen, med enten tips/henvisning til hvem vi anbefaler deg å gå til, eller forhåpentligvis får du et behandlingstilbud fra oss du kan vurdere, med konkret hvordan vi ville gjort det og hva det ville kostet. Det er ikke mulig å kjøpe noe på en kartleggigssamtale, og vi vil ikke forsøke å seløge deg noe.

Hvor lang tid tar behandling av Angst ?

Du kommer normalt til å bruke mellom 4 til 6 uker på den aktive delen av behandlingen, og du vil i denne perioden ha 1-2 timer per uke – men ved angstbehandling så varierer både

 • Antall timer per uke,
 • er det og evt hvor mye hjemmeoppggaver?
 • Er det og evt hvor mye oppfølging mellom timene (telefon/SMS) ?
 • Hva slag oppfølging skal du ha i etterkant?

Generellt kan du forvente at jo mer spesifikk angsten din er, jo lettere og raskere er det. Det samme gjelder for hvor lenge du har hatt angst.

Der hvor angsten over tid har utvidet seg til flere områder, og gjerne gir andre problemer som f.eks. utbrenthet / depresjon så får jeg som terapeut lov og anledning til å både bruke lang erfaring og kreativitet til å både forstå årsakssammenhenger og til å finne ut i hvilken ende det er best å begynne – hvis vi f.eks. fikser på A – vil da B forsvinne av seg selv? Eller blir B verre, men hvis vi starter med B så blir A lettere ?

Du skal IKKE være den som må bestemme alt dette på forhånd,  eller risikere å bruke mye mer på behandling enn du får forespeilet. Den aller største fordelen for deg ved å kjøpe et komplett terapiforløp er at uansett hvor mye ekstra vi må legge inn for å komme i mål, så er det inklusive i den pakken du har kjøpt – for du kjøper resultatet – ikke verktøyene vi bruker.

Hvordan foregår behandlingen i praksis ?

Uansett vil du starte med en oppstartstime som gjerne er “dobbel”- det vil si 90 eller 120 minutter. Denne timen handler først om å forstå mest mulig av situasjonen, og så sammenligner vi ulike måter vi kan gå videre på- inklusive hva slags resultater og hva hva hver enkelt strategi vi inneholde. Den objektivt sett beste måten å løse ulike angstutfordringer på, er som regel godt dokumentert i form av bøker, videoer, forskningsarftikler eller websider – og du vil på slutten av den første timen ha et konkret mål for hva behandlingen skal gi for å være vellykket, og vi har lagt en konkret plan for hvordan vi skal oppnå dette. Deretter avtaler vi timer etter hva som er best- og det er oftest 1 eller 2 ganger i uken, og vi trenger alt fra 45-120 minutter. Det eneste som alltid er sikkert, er at du starter med en dobbeltime, og at vi jobber frem til du er fornøyd, ved at målet er oppnådd. Dette kommer til å skje fra 1-3 måneder – men om det så skulle ta 5 måneder, så får det bare gjøre det. Du kjøper resultatet, og du er garantert å komme i mål.

Eksempler på konkrete mål  kan være

  • “jeg skal ta heisen til 34. etg. på Plaza hotell i Oslo”
  • “Jeg ringer til YYY, forteller at XXX, og da føler jeg at angsten er lavere enn 3 på en 0-10 skala”
  • “Jeg takker ja til å arrangere neste  samling, og før gjestene kommer så glemmer jeg XXX med vilje oghar en flekk på buksa, og jeg kjenner at angsten er under 2”
  • “Midt i rundkjøringen tar jeg ut tenningsnøkkelen, før jeg setter den inn igjen, starter bilen og kjører hjem”

Fysisk oppmøte, eller video: siden ca. 2018 har flertallet av terapiforløpene mine på røykeslutt og andre avhengigheter blitt gjennomført over video. I begynnelsen på Skype, så kom Zoom, Google Meet og Apeear.in (Telenor) med gode løsninger Fra tidlig 2022 ble Microsoft Teams også bra nok til å kunne brukes, og du kan få timene levert på den plattformen du bruker. Vår standard er Google Meet som du ikke trenger noen app for, men kan starte direkte i nettleseren. Alt du trenger er et sted du kan være uforstyrret, og gjerne hodetelefoner for å få bedre lyd.

Du er absolutt også velkommen til å komme fysisk på ordinære timer, om du foretrekker dette og reiseveien ikke er for lang. Jeg har både gode stoler og kaffemaskin – og for min del er det enklere å få med meg kroppspråk og nyanser i stemmen din når vi sitter i samme rom- men for deg som klient er EFFEKTEN den samme, men kanskje du synes det er triveligere å møtes i virkeligheten.

OBS: På noen kartleggingstimer – de som er på kveldstid, er det IKKE mulig å komme fysisk, da jeg tar disse samtalene hjemme og slik sett ikke er på jobb. Har du derimot en kartleggingssamtale på dagtid, kan du fritt velge.

Personvern og taushetsplikt

Det er noen få terapi temaer hvor klienter gjerne er ekstra opptatt av at de kan stole 100% på at ingen får vite noe om behandlingen – men angst og fobier er ikke en av disse – tvert i mot er det mange som skryter av at de tar tilbake kontrollen påspesielt fobier, og typisk poster bilder av seg med edderkoppen eller i en heis på sosiale medier – men: det er kun du som evt. snakker om dette – vi kommer aldri til å bryte taushetsplikten til noen.

For oss er 100%, uten unntak, total taushetsplikt en selvfølge, og i enkelte tilfeller kan vi også benytte noen ekstra tiltak for å sikre dette ekstra. Slike tiltak er f.eks. å benytte kodenavn i booking, flytte sted for behandlingen, eller å sette lengre tid før/etter din time slik at du ikke møter noen andre klienter på vei inn eller ut.

Empati uten sympati 🙂

Samtidig som jeg forstår, og har både respekt og empati for hvordan du som menneske med angst har det vanskelig, så er det kanskje fint for deg å vite at det å få å ta bort angst og fobier er den delen av jobben min jeg (Remi Marents) liker aller best, og finner mest meningsfull.

Grunnen er at å kvitte seg med angst betyr så mye mye for den det gjelder, og det er både gøy og faglig sett givende å få til så store endringer på kort tid med klientene.

Så: Jeg kommer til å gjøre mitt aller beste beste underveis, og du kan stole på at vi gjennomfører behandlingen på den måten som er avtalt og til beste for deg – og samtidig skal vi gjøre det på en måte hvor hverken du eller jeg skal sitte og synes SYND på deg- i steden får du verktøyene, støtten og coachingen til å forstå hva angst er, hvordan det virker, hvordan du tar det bort. Å ha et terapiforlløp hvor vi stort sett har de motsatte følelsene av angst, er veldig effektivt!  Avhengig av hvordan akkurat du er, så vil gjerne det motsatte av angst være f.eks. å være sint på angsten, eller oftere å se på angsten som et idiotisk mønster som du ikke lenger trenger. Ganske tidlig vil jeg hjelpe deg til å miste respekten for angsten din – og når du etter hvert virkelig er helt trygg på at du kan tråkke på eller tulle med angsten din, vil du aldri mer være redd for angst, og angst vil ikke lenger være en del av livet ditt og som du bruker tid og krefter på å unngå.

Praktisk oppstart - hva er neste steg ?

Steg en er ganske enkelt å booke en kort samtale på video/telefon hvor vi finner helt konkret ut om dette er riktig behandling for deg, evt. om vi skal henvise deg til noen andre. Du booker denne samtalen selv i kalenderen under