man holding smartphone looking at productivity wall decor

Klikk på en overskrift for å lese avsnittet

Coaching er både for de beste - og de som er på vei dit

Både innen idrett og næringsliv er ingen av de beste uten en coach! I hvert fall ikke over tid. Noen perioder kanskje – men de fleste erkjenner at for å hente ut de siste 40% av potensialet ditt, trenger du jevnlig en profesjonell som utelukkende ser etter måter å få deg bedre på.

Siden ikke Coach er en beskyttet tittel, så kan hvem som helst kalle seg Coach – og det gjør de faktisk også. Selv hva coaching ER, er det ikke enighet om.

De fleste er dog enige om at Coaching skal tette hullet mellom hva du KAN – og hva du GJØR.

Hva du trenger for å yte ditt beste vil variere med hvem du er, hvordan du liker å samarbeide, og ikke minst hvilke omstendigheter du står i.

Gratis online Coachingplattform

En coach, på nynorsk “accountability coach” hjelper deg med å sette mål og oppnå dem. Fordelene ved å ha en ansvarlighetscoach er mange – men HVORDAN rapporterer du uten å måtte ha time hver uke? Vi har et helt nytt og unikt LIVE web-basert verktøy som jeg viser i videoen- og det er i forhold til e-post eller webskjemaer veldig mye mer brukervennlig og gir deg mye mer tilbakemelding i form av grafer, karakterer og overblikk- i tillegg til at du får mer av kontrollen selv.

YouTube player

Privat Coaching

Privat Coaching betyr bare at det er bestiller av tjenesten også er bruker – og da er som regel klienten (eller Coachee’en) en privatperson som vil bli bedre på noe spesifikt, og som både kan ha med privatlivet å gjøre (ADHD-Coaching,  Ansvarligets-  eller Accountability-Coaching, Karriere-Coaching, Sport/Idrett osv.) – eller kanske du som klient kanskje privat investerer i seg selv for å lykkes bedre i jobben sin, eller håndtere problemer du ikke vil andre på jobben skal kjenne til.

Normalt har ikke en coach psykoterapiutdannelse og vil (bør, i det minste) holde seg langt unna temaer som grenser inn mot psykologiske vansker som angst, OCD, depresjon osv.). Som psykoterapeut trenger jeg IKKE å begrense coachingen når vi blir klar over at vi er på vei inn i terapitemaer – og det skjer ganske ofte.

Business Coaching / Executive Coaching / Outplacement

Business Coaching betyr bare at det IKKE er bestiller av tjenesten som er klient – og da er det selvsagt slik at klienten (eller Coachee’en) er den som jeg jobber for, men innenfor rammer av tid, kostnader og tema som vil være satt av arbeidsgiver.

Temaer er ofte konkrete bestillinger som økte prestasjoner i salg, bli bedre på foredrag / presentasjoner, eller mer modne og trygge kulturer med mer tillit kan gi et friere mandat innenfor målet om å få den ansatte til å lykkes bedre i jobben sin, eller håndtere problemer de ikke vil andre på jobben skal kjenne til, men som allikevel gjør det. Spesielt avhengigheter og økonomiske problemer er de to beste eksemplene på temaer som arbeidsgiver vil ha svært høy lønnsomhet på å dekke.Sjekk gjerne ut https://finansiellhelse.no drevet av Arman Vestad også om du jobber innen HR i en større bedrift.

Executive Coaching innebærer typisk at klienten er toppleder, og det er gjerne friere mandat og det gjennomføres lengre prosesser med mer fleksibilitet. Med friere mandat menes at vi i større grad støtter aktuelle temaer, fremfor å ha bestillinger av typen “Ola skal bli bedre til å selge”. Samtidig er det i takt med at styrearbeid i norske bedrifter profesjonaliseres i ferd med å bli kultur for at både styremedlemmer og adm.dir/ daglig ledere kan gis coaching for å utvikle ferdigheter eller øke prestasjoner når f.eks. en styreevaluering avdekker behov for dette.

Gruppe Coaching / Veiledning i gruppe er faktisk BEST!

De beste og mest virkningsfulle verktøyene innenfor coaching og veiledning kommer fra gruppeformater, hvor også effekten er størst!

Å kjøre grupper over tid er mest vanlig for relativt modne ledergrupper i større bedrifter, og også innen helsevesenet (men de vil i min erfaring ikke betale hva det koster) og  høytpresterende team innen salg. I den grad det er mulig å måle effekten, er ROI voldsomt mye større enn ved vanlig 1:1 coaching.

Til sammenligning er gjennomsnittlig ROI for alle typer 1:1 coaching mer enn 500%, og det er så mange utfordringer med interncoaching at med mindre det er snakk om så store bedrifter at man har en egen avdeling innen HR som i praksis fungerer som eksterne konsulenter, kjenner jeg ikke til interncoacher som fungerer bedre enn det en god salgsleder typisk klarer.

Jeg har eksempler på “proff-team” og “A-team” i norske konserns salgsavdelinger som flerdobler både omsetning og dekningsbidrag- og det å ikke ha en strukturert og jevnlig utvikling og støtte av de nøkkelpersoner som faktisk henter inn omsetningen er for meg sjokkerende vanlig, og en elendig beslutning. Jeg vil påstå at under halvparten av de som burde gjøre det, henter ut potensialet med coaching selv om kanskje salgsdirektør / salgssjef gjerne sier de gjør det (enten det er ren løgn, eller “bare” manglende selvinnsikt).

 

Hvordan skiller du gull fra gråstein- Mitt tips til å velge

Dessverre har coaching fått et dårlig omdømme fra mange fordi det er litt krevende å objektivt skille nyskilte, glade amatører som skal frelse andre etter å selv å ha “sett lyset”,  fra profesjonelle aktører som for eksempel undertegnede.

Mer enn 60% av coacher i en engelsk undersøkelse jeg leste, hadde IKKE coaching som sin primære inntektsskilde.

Dette er nok gyldig i Norge også: over ca 5 år var min klart største kunde på min coach/terapeututdanning Nav Tiltak, ved at de betalte utdannelsen for ca 40 av de  drøyt 200 som tok disse kursene. Jeg vet at flertallet av disse ikke hadde de personlige egenskapene til å drive selvstendig med coaching på profesjonelt nivå, og bare rundt 10% av de jeg fortsatt har kontakt med, driver fortsatt med coaching som næring.

Det finnes ingen god sertifiseringsordning eller forbund/forening som er allment akseptert, og langt mindre finnes det noen offentlig godkjenning eller autorisasjon. De største aktørene som ICF er i praksis bare kommersielle bedrifter som selger kredibilitet basert på omfattende krav til kjøp av egne kurs og abonnement på medlemskap.De fungerer som “Svanemerket” eller “Halal-godkjent” i dagligvare.

Så mitt råd er: invester en time eller to i å møte den du vurderer, og sørg gjerne for at du har med deg en person til på møtet. Gi vedkommende en konkret problembeskrivelse i rommet, og be om å få feedback og forslag direkte i møtet, uten forberedelser. Hvis vedkommende evner å raskt hente ut informasjonen, speile tilbake sin forståelse og deretter svare ut dette fornuftig  i form av alternative strategier – og løpende justere etter tilbakemeldinger fra dere, har du sannsynligvis en person som både er erfaren, smart og dominant/trygg nok til å fungere bra med de personlighetstyper du (forhåpentligvis) har i de rollene hvor coaching er aktuelt. Vær forberedt på at du avhengig av hvor attraktiv dere er som kunde vil bli bedt om å betale noe for denne tiden – det er etter mitt syn et godt tegn.

Personvern og taushetsplikt

Det burder være selvsagt,men vi har en absolutt 100% taushetsplikt overfor Klienten (ikke bestiller nødvendigvis), selv om bestiller står fritt til å sette begrensninger på tema og format på coachnigen, så vil aldri arbeidsgiver få informasjon om innhold i coaching fra noen andre enn den som coaches slev.

Unntaket er at vi kan rapportere anonymiserte oppsummeringer fra grupper, eller hvis det er f.eks. en hel avdeling som har synkrone 1:1 coachingforløp så kan jeg rapportere til oppdragsgiver f.eks.: om timene blir brukt (oppmøte), i hvor grad de som coaches er fornøyd, og hvordan de rapporterer effekt av tiltaket.

Praktisk oppstart - hva er neste steg ?

Steg en er ganske enkelt å booke en kort samtale på video/telefon hvor vi finner helt konkret ut om dette er riktig for dere, evt. om vi skal henvise deg til noen andre. Du setter opp denne samtalen selv i kalenderen min under