Petrus Siposson - info om meg

Navnet mitt er Petrus, jeg er kognitiv terapeut uteksaminert i 2017, og har siden den tid viet min karriere til å hjelpe mennesker gjennom ulike faser og utfordringer i livet.

I min praksis har jeg hatt et bredt spekter av roller—fra egen terapeutisk praksis til arbeid som rusterapeut, miljøterapeut på diverse institusjoner,i psykiatrien og bolig for utviklingshemmede.

Min terapeutiske tilnærming er fleksibel og dypt rotet i dialektikk, det vil si jeg tilpasser meg alltid den enkelte klient, ikke bare når det gjelder terapien men også hva klienten tror på hjelper. Tre ord som best beskriver min terapi er: velvære, positivitet, og tilpasset og aktiv hjelp.

Dette er viktig for meg som terapeut og enda viktigere for deg som klient.

Hvordan fungerer dette i praksis?

Jo, uansett om du tror på at astrologi styrer hvordan du er, at healing er noe som er boende i deg, eller om du er i overkant rasjonell og tenker som Nietzsche at “Gud er død” og menneskeheten har tapt noe vesentlig, så er jeg her for å finne styrken  i det du tror på og hvem du er, for å hjelpe og veilede deg videre til et bedre variant av deg selv- utfra ditt ståsted og verdigrunnlag! Om du kommuniserer annerledes, eller har kognitive variasjoner, er jeg den som finner en felles paltform, en stødig grunnmur hvor du kan bygge videre på og nå målet om god livskvalitet.

Jeg arbeider ut fra en overbevisning om at situasjonen vi befinner oss i, styrer vår adferd, og at  vår identitet og personlighet påvirker hvordan vi reagerer på situasjonen.

Selv om

  • CBT/KAT ( kognitiv atferdsterapi) er mitt hovedverktøy, har jeg også andre metoder for å hjelpe mennesker mot bedre psykisk helse og et bedre liv, som for eksempel
  • Mindfullness,
  • Løsningsfokusert terapi
  • Hypnoterapi
  • Jeg er dessuten en av grunnleggerne av SPIRE, en problemløsningsmodell som hjelper både voksne og ungdom med å ta adekvate og informerte valg.

Uansett hvilken terapimodell vi bruker sammen, det viktigste er at vi passer sammen! Vår relasjon er viktigere enn hvike verktøy vi bruker, dette sier både forskning og min erfaring som terapeut. Derfor vil jeg gjerne dele med dere noe mer personlig.

Min interesse for menneskesinnet strekker seg også til historiefortelling og film. Med en bakgrunn i psykologi og lyddesign har jeg en dyp forståelse for hvordan menneskets natur og kompleksitet blir uttrykt gjennom kunst og narrativ. For meg er det klare paralleller mellom psykologi og fortelling, spesielt i hvordan begge utforsker de komplekse dynamikkene av følelser og rasjonalitet. Enten det er i enkeltpersoners sinn, i et drama eller en tragikomedie på film, fletter disse interessefeltene seg sammen og beriker både min profesjonelle praksis og mine personlige hobbyer, og gjør hver dag til en spennende reise i forståelsen av menneskets kompleksitet.

Velkommen hos meg, velkommen på din reise i bedringens vei.

Hilsen Petrus Siposson

Petrus sine spesialiteter

  1. Depresjoner og generell angst
  2. Selvbilde og selvtilitt
  3. Familieterapi og kommunikasjon
  4. Parterapi med vekt på kommunikasjon og konkret problemløsning
  5. SPIRE veivalg (står du fast og er usikker på hva du skal velge, uansett hva det måtte være hjelper jeg deg med å finne ut av det og prioritere på dine premisser på maks 4 timer)

Kontor / Behandlingssted

Kontoradressen er: Nesbruveien 75, 1394 Nesbru. Litt under halvparten av timene mine gjøres fortsatt fysisk på mitt kontor, og resten er over video hovedsakelig Google Meet eller Teams.

Intensivbehandling av panikkangst og fobier- som er 3 eller 4 dager, er på vårt kontor, eller konferansesenter i Asker enten Leangkollen eller Vettre.

Det er også mulig å få tilpassede opplegg levert på nettet, enten ved bruk av google meet, skype, teams eller andre internettløsninger.