Spillavhengighet er lettere enn du tror å bli kvitt!

Klikk på en overskrift for å lese avsnittet !

Viktigst: Det er som avhengighet ikke spesielt komplisert.

For det første, så er spilavhengighet på mange måter enklere å bli kvitt enn andre avhengigheter, og du kan forvente å lykkes. Du er dopamin-avhengig, og dette er det samme hormonet som gjør deg avhengig av flere av de andre vanligste avhengighetene som jeg har hjulpet tusenvis med.

Utfordringen er stigma og skammen som er linket til dette, kombinert med det paradoksale at mange med akkurat denne utfordringen presterer ganske høyt på andre arenaer, spesielt jobb. Derfor er listen for å søke hjelp høy for mange- fordi de ikke er vant til å ikke ha kontroll.

På samme måte som ved andre avhengigheter, er det ikke gode prognoser dersom det ikke er den som er avhengig som selv ønsker hjelpen. Dessverre vil altså det å tvinge en ektefelle, partner eller andre nærstående i behandling ikke virke, med noen få unntak for der jeg lykkes med å få vedkommende til å eie prosessen selv underveis- men stort sett så er det altså en forutsetning at klienten frivillig vil slutte, om man skal lykkes på lang sikt. Alle klarer ved sterk negativ motivasjon å slutte i noen dager/timer – men det er de som knytter positiv motivasjon til ønsket resultat som lykkes; enklere og permanent.

Hvor lang tid tar det å bli kvitt spilleavhengighet:

Du kommer normalt til å bruke mellom 4 til 6 uker på den aktive delen av behandlingen, og du vil i denne perioden ha 1-2 timer per uke.

Hvordan foregår behandlingen i praksis ?

Formatet som jeg bruker er 1:1 behandling etter samme modell som røykeslutt; det er en blanding av flere ulike terapimetodikker, og inneholder bl.a. psykoedukasjon, motivasjon og kartlegging av mønstre, planlegging og forberedelse, evt. nedtrapping i forkant av selve sluttingen. I tillegg lager vi plan for ettervern/forsterkning. På flere av timene bruker vi hypnose – og du kan gjerne se en av videoene våre om hvorfor vi bruker hypnose ved å klikke i teksten, eller se den i mindre versjon under:

Personvern og taushetsplikt

Det er noen få terapi temaer hvor klienter gjerne er ekstra opptatt av at de kan stole 100% på at ingen får vite noe om behandlingen – og spillavhengighet på nett er en av disse. For oss er dette en selvfølge, og i enkelte tilfeller kan vi også benytte noen ekstra tiltak for å sikre dette ekstra. Slike tiltak er f.eks. å benytte kodenavn i booking, flytte sted for behandlingen, eller å sette lengre tid før/etter din time slik at du ikke møter noen andre klienter på vei inn eller ut.

Jeg har etter mer enn 20 år på et “VIP-senter” i Oslo erfaring med å ta imot både “vanlige” kjendiser, politikere, VIP’er, og noen få som har personlig vakt som går igjennom lokalet før klienten kommer, og vakten sitter utenfor i dress under timen. Du kan rett og slett stole på at behovet for å være privat blir innfridd.

Praktisk oppstart - hva er neste steg ?

Steg en er ganske enkelt å booke en kort samtale på video/telefon hvor vi finner helt konkret ut om dette er riktig behandling for deg, evt. om vi skal henvise deg til noen andre.