Depresjonsbehandling kan ta så lite som 1 måned!

YouTube player

Depresjon er faktisk provoserende enkelt å ta bort- og det er er selve kjernen i Kognitiv Terapi (CBT på engelsk, elller KAT på norsk). Dr. Martin Seligmann er regnet som pioneren innen feltet, og han har både publisert den konkrete protokollen som er best for å fjerne depresjon – han har også utgitt en bok  med metaforskning- altså sammenstilling av forskningsresultater hvor “alle” behandlingsmetodene er forsket på innenfor ulike temaer, og hver metode blir scoret på faktorer som: hvor effektiv er metoden (suksessrate), hvor lang tid tar det, hvor enkelt er det å få ressursene for å gjennomføre metoden, hvor mye koster det, hvor mye tilbakefall er det. Kort forklart – vi hjelper deg ved å tilpasse et opplegg 100% til deg, basert på de verktøyene som faktisk virker i ulike situasjoner. Se gjerne videoen ved siden av hvor Petrus forteller litt om hvordan han jobber med sitt favoritt-tema depresjen !

Remi Marents

Trykk på en overskrift for å lese avsnittet !

Viktigst: Depresjon er IKKE spesielt vanskelig å ta bort, og det går raskt

Depresjon er hva kognitiv terapi ble laget for- og det er svært enkelt å forstå både hvordan det oppstår, virker og fjernes.

Depresjon består av – eller krever – to ting:

    1. Grubling (“hvorfor er det alltid sånn at…”)
    2. Opplevelse av hjelpesløshet (du føler ikke at du styrer det som skjer).

Dersom du gjør begge deler – GRATULERER- DU KAN DEPRIMERE!

Om du i motsatt fall ønsker å bli KVITT depresjon, trenger du å ta bort en eller helst begge bestanddelene – og det er hva vi enklest gjør med den såkalte ABC-modellen i kognitiv atferdsterapi. Dette er helt nybegynnerpensum for alle som lærer seg kognitiv terapi- og forutsatt at du som klient gjør det vi avtaler, kan du etter 4-6 uker forvente at du ikker lenger er deprimert- ellers er det enten feil terapeut, eller du trenger å faktisk gjøre hjemmeleksen din mellom timene som avtalt.

Hemmeligheten med å lykkes - hvordan SKAL det gjøres ?

Hele metodikken med depresjonsbehandling er blant de aller best dokumenterte og “gjennomforskede” innen mitt fagfelt, og som terapeut er det eneste jeg trenger å gjøre å følge oppskriften og ta deg som klient gjennom ABC modellen først sammen i terapirommet – deretter skal du prøve å gjøre det på egenhånd på kvelden med en “negaiv” hendelse fra den dagen. Det eneste “bonusmaterialet” jeg pleier å legge til, er en teknikk hentet fra MCT (meta-kognitiv terapi), som tar rotta på grublingen – det gjør at du får effekt raskere enn bare med ABC-modellen.

Neste skritt er at du rett etter en “hendelse” (noe som skjer som du oppfatter/tolker negativt) gjør ABC-modellen – og du merker hvordan den ikke lenger påvirker deg.

Siste steget er deretter å trene på å gjøre en forkortet versjon av ABC-modellen mens en “negativ” hendelse pågår. Dette er vanskeligere, og grunnen til at du nmå trtene en del på forhånd, slik at du mens du er i situasjonen kan gjøre ABC-modellen på din egen måte, nærmest på autopilot. Jobben min er å hjelpe deg med å komme hit – og når du klarer det, etter 3-4 uker, vil alle situasjoner som før tok deg rett i kjelleren, prelle av som vann på gåsa, og din opplevelse av hva som skjer er enten nøytral eller positiv.

Med denne evnen forsvinner opplevelsen av at “alltid” er “alt” “helt håpløst” – og det er ikke lenger teknisk mulig for deg å være deprimert – fordi den ene av de to forutsetningene for depresjon er borte.

Utbrenthet vs Depresjon er det det samme ?

Nei.

Depresjon har jeg forklart over – utbrenthet skyldes (for) høy belastning over tid. Faktisk så er allikevel symptombildet nesten helt likt, og behandlingen er også svært lik – så derfor omtales de to temaene gjerne sammen. For både deg og de som ser deg utenfra er det ofte vanskelig å skille om du er deprimert eller utbrent.

Om du kontakter lavterkel-psykisk-helse-biten i din kommunale helse tjeneste (den kalles gjerne PHR eller RPH), vil de nesten sikkert ha et kurs som heter “KID”, Kurs i Depresjonsmestring, og et annet som heter “KIB”, Kurs i Belastningsmestring. Begge er GODE, og VIRKER – dersom du er blant de som klarer å gjennomføre det du lærer. Bortsett fra selve kursnavnet og overskrifter i powerpointene og kursheftene, ville du sett at innholdet er nesten identisk. Så dersom du ikke har forsøkt det, og synes det er OK å gjøre dette i gruppe kan jeg sterkt anbefale deg disse kursene, de er bygget opp på samme fundament som jeg jobber utfra i mine 1:1 terapiopplegg, og de er også gratis, en pris det er vanskelig å matche.

Hvordan foregår behandlingen i praksis ?

Formatet som jeg bruker er en videreutviklet 1:1 behandling basert på verdens mest brukte modell for depresjonsbehandling, kognitiv terapi. Hver time er rettet mot å lære deg 2 ulike teknikker som til sammen vil gjøre deg immun mot depresjon – ved at du går “fra negativ til positiv forklaringsmodell” – eller på godt norsk: Glassene du ser er halvfulle, ikke halvtomme.

Fysisk oppmøte, eller video: siden ca. 2018 har flertallet av terapiforløpene mine på blitt gjennomført over video. I begynnelsen på Skype, så kom Zoom, Google Meet og Apeear.in (Telenor) med gode løsninger Fra tidlig 2022 ble Microsoft Teams også bra nok til å kunne brukes, og du kan få timene levert på den plattformen du bruker. Vår standard er Google Meet som du ikke trenger noen app for, men kan starte direkte i nettleseren. Alt du trenger er et sted du kan være uforstyrret, og gjerne hodetelefoner for å få bedre lyd.

Du er absolutt også velkommen til å komme fysisk på ordinære timer, om du foretrekker dette og reiseveien ikke er for lang. Jeg har både gode stoler og kaffemaskin – og for min del er det enklere å få med meg kroppspråk og nyanser i stemmen din når vi sitter i samme rom- men for deg som klient er EFFEKTEN antagelig eksakt den samme, men kanskje du synes det er triveligere å møtes i virkeligheten. Det synes jeg også- spesielt hvis jeg har hatt 6 videotimer på rad så merker jeg at jeg er mer sliten enn “fysiske timer” – men siden det er du som betaler får du også velge hva du foretrekker.

OBS: På noen kartleggingstimer – de som er på kveldstid, er det IKKE mulig å komme fysisk, da jeg tar disse samtalene hjemme og slik sett ikke er på jobb. Har du derimot en kartleggingssamtale på dagtid, kan du fritt velge.

Personvern og taushetsplikt

Det er noen som går i terapi som er ekstra opptatt av at de kan stole 100% på at ingen får vite noe om behandlingen- og da skal du vite: jeg/vi kommer aldri til å bryte taushetsplikten, til noen.

For oss er 100%, uten unntak, total taushetsplikt en selvfølge, og i enkelte tilfeller kan vi også benytte noen ekstra tiltak for å sikre dette ekstra. Slike tiltak er f.eks. å benytte kodenavn i booking, flytte sted for behandlingen, eller å sette lengre tid før/etter din time slik at du ikke møter noen andre klienter på vei inn eller ut. Hvis du som kunde er i en spesielt utsatt posisjon, håndteres dette av oss uten problem.

Jeg (Remi Marents) har etter mer enn 20 år på et “VIP-senter” i Oslo erfaring med å ta imot både “vanlige” kjendiser, politikere, VIP’er, og endog noen svært få som har personlig vakt som går igjennom lokalet før klienten kommer, og vakten sitter utenfor i mørk dress under timen. Du kan rett og slett stole på at behovet for å være privat blir innfridd.

Praktisk oppstart - hva er neste steg ?

Steg en er ganske enkelt å booke en kort samtale på video/telefon hvor vi finner helt konkret ut om dette er riktig behandling for deg, evt. om vi skal henvise deg til noen andre. Du booker denne samtalen selv i kalenderen under