Røyke- og snuseslutt !

 

woman smoking cigarette while lying

“Røykeslutt har siden 2002 vært min desidert største enkelt-“bestilling” – og jeg kan uten blygsel si at jeg er den beste i Norge på dette, og jeg har gjort dette på TV, vært på universitetet i København og lært det bort, utdannet ca 200 andre terapeuter i min metode,  og røykeslutt med hypnose og meg har fått omtale i  aviser og ukeblader med og uten kjendiser til stede. Røykeslutt bruker en blanding av flere terapimetoder- men det som er litt spesielt for mange er at hypnose, eller mer presist hypnoterapi, er en viktig del av minst 2 av timene.

Konkret HVA du røyker, eller om du evt. snuser er uten betydning for opplegget – les mer om dette under.”

Remi Marents

Røykeslutt er min fremste spesialitet - og du har OVER 99% sannsynlighet for å lykkes!

Klikk på en overskrift under for å åpne avsnittet!

Viktigst: Røyk/snus er som avhengighet ikke spesielt vanskelig å ta bort.

For det første, så er nikotinavhengighet IKKE hovedproblemet, og den fysiske avhengigheten klarer mange å bryte på ren motivasjon. Snuse- eller røykeslutt handler derimot ikke så mye om den fysiske avhengighetenc, det at du er nikotinavhengig, mer spesifikt siden nikotin knytter seg til dopaminreseptoren så er du egentlig dopamin-avhengig, og dette er det samme hormonet som gjør deg avhengig av flere av de andre vanligste avhengighetene som jeg har hjulpet tusenvis med.

Hovedkomponenten i røykeslutt er å identifisere og skifte ut de emosjonelle grunnene ( de “komplekse vanene” som det kalles), OG mønstrene (de “tomme vanene” som ikke gir deg noe emnosjonelt, men som du “bare gjør”)- med nye vaner som faktisk gir deg hva du opplever å få fra røyk/snus/joint – på en bedre måte. Eksempelvis vil dette for omkring 80% være av typen:

  • Avslapning
  • Kos
  • Belønning
  • Nedstress

Når du har klart å finne ut HVA f.eks. røykingen “gir deg”, så er neste steg å finne alternative og BEDRE måter å få det samme på. Deretter er det kun to steg til; Trene på de nye vanene slik at de blir dominante (“automatiske”) – og så brytes den fysiske avhengigheten samtidig som vi starter med vaneendringen. Her kommer hypnose inn som verktøy både ved å forsterke motivasjon og aller viktigst: ved å forkorte tiden det tar fra du f.eks. IKKE røyker etter middag, til det ikke lenger er naturlig for deg, og du dermed ikke lenger aktivt bruker viljestyrke.  Se punktet “Hemmeligheten med å lykkes” under.

Hemmeligheten med å lykkes

Hele opplegget er finjustert og forbedret over flere tusen gjennomføringer, så absolutt ingenting er tilfeldig- men det er noen få ting som gjør at du kommer til å klare dette med meg:

  • Du får en fast struktur å slutte unnenfor – og det gjør det mye lettere for deg, tenk f.eks. på hvor mye lettere det er å ikke røyke inne på en restaurant – kontra hvor vanskelig det er å IKKE røyke mens du venter 10 minutter utenfor på at de du møter skal komme.
  • Når du vet eksakt NÅR ulike abstinenstegn kommer, HVOR LENGE de varer, HVORDAN du kan unngå å kjenne opå dem, og ikke minst NÅR de blir svakere av seg selv, så er er det å bryte den fysiske avhengigheten overraskende enkelt for nesten alle.
  • Hovedfordelen er følgende: Tiden du bruker på VANEENDRING reduseres fra ca 3 uker til 2,5-3 dager. Det er så kort at nesten alle ville klart det alene på rent håp og motivasjon. Hos meg er derimot viljestyrke og motivasjon ikke så viktig – jeg jobber med de som IKKE har nok av dette, ellers hadde de gjort det selv for mange år siden. Du har ekstremt målrettede og effektive terapitimer både rett ved oppstarten av selve sluttingen, og din neste i det kurven for evt. fysiske symptomer peker nedover. Det er rett og slett ekstremt sjelden at noen ikke klarer å slutte, det handler om 3-4 klienter på mer enn 20 år!

Hvor lang tid tar røykeslutt / snuseslutt:

Du kommer normalt til å bruke mellom 4 til 6 uker på den aktive delen av behandlingen, og du vil i denne perioden ha 1-2 timer per uke.

INTENSIVBEHANDLING: Det er enkelte ganger man har dårligere tid enn andre: eksempelvis kan det være at du skal ha en operasjon hvor det å ha dårlige sirkulasjon grunnet røyking kan gjøre at du ikke får den, eller f.eks. om du “plutselig” er gravid og har sett ubehagelige videoer om nikotin og graviditet på YouTube… Det kan også være at du er så høyt motivert og trygg på at du klarer å slutte at du rett og slett VET at du bare trenger en liten “dytt” fra oss for å lykkes- uansett så er det du som kunde som bestemmer, og om du ønsker gjør vi en intensiv-variant kalt “En-times Røykeslutt”, som er en dobbelttime (90 minutter) sammenkoblet med at du bruker en lydfil med hypnose du får fra oss i etterkant. Suksessraten er IKKE like høy som vårt ordinære opplegg (99,7%), men synker til drøyt 80%.

Innholdet på timen er en kombinasjon av det som skjer på time 1 og 3 i vårt ordinære opplegg, og så er lydfilen erstatning for time 4 og utover.

Hvordan foregår behandlingen i praksis ?

Formatet som jeg bruker er en videreutviklet 1:1 behandling basert på verdens mest brukte modell som røykeslutt; det er en blanding av flere ulike terapimetodikker, og inneholder bl.a. psykoedukasjon, motivasjon og kartlegging av mønstre, planlegging og forberedelse, evt. nedtrapping i forkant av selve sluttingen. I tillegg lager vi plan for ettervern/forsterkning.

Fysisk oppmøte, eller video: siden ca. 2018 har flertallet av terapiforløpene mine på røykeslutt og andre avhengigheter blitt gjennomført over video. I begynnelsen på Skype, så kom Zoom, Google Meet og Apeear.in (Telenor) med gode løsninger Fra tidlig 2022 ble Microsoft Teams også bra nok til å kunne brukes, og du kan få timene levert på den plattformen du bruker. Vår standard er Google Meet som du ikke trenger noen app for, men kan starte direkte i nettleseren. Alt du trenger er et sted du kan være uforstyrret, og gjerne hodetelefoner for å få bedre lyd.

Du er absolutt også velkommen til å komme fysisk på ordinære timer, om du foretrekker dette og reiseveien ikke er for lang. Jeg har både gode stoler og kaffemaskin – og for min del er det enklere å få med meg kroppspråk og nyanser i stemmen din når vi sitter i samme rom- men for deg som klient er EFFEKTEN den samme, men kanskje du synes det er triveligere å møtes i virkeligheten.

OBS: På noen kartleggingstimer – de som er på kveldstid, er det IKKE mulig å komme fysisk, da jeg tar disse samtalene hjemme og slik sett ikke er på jobb. Har du derimot en kartleggingssamtale på dagtid, kan du fritt velge.

Personvern og taushetsplikt

Det er noen få terapi temaer hvor klienter gjerne er ekstra opptatt av at de kan stole 100% på at ingen får vite noe om behandlingen – men røykeslutt er ikke en av disse – tvert i mot er det mange som skryter av at de tar tilbake kontrollen på dette området – men: det er kun du som evt. snakker om dette – vi kommer aldri til å bryte taushetsplikten til noen.

Cannabis: hvis du  røyker noe med THC (vape, weed, hasj) så er dette fortsatt ulovliig for de fleste, og dermed må man være trygg på at å få hjelp til å slutte ikke medfører negative konsekvenser. Så hvis du røyker noe du ikke får på butikken, så vit at dette behandler vi helt likt som ved ordinær sigarettrøyking, og taushetsplikten vår ovenfor deg er like streng som for alle andre.

For oss er 100%, uten unntak, total taushetsplikt en selvfølge, og i enkelte tilfeller kan vi også benytte noen ekstra tiltak for å sikre dette ekstra. Slike tiltak er f.eks. å benytte kodenavn i booking, flytte sted for behandlingen, eller å sette lengre tid før/etter din time slik at du ikke møter noen andre klienter på vei inn eller ut. Akkurat for nikotin eller bruk av cannabis har jeg aldri trengt å bruke så strenge tiltak, men hvis du som kunde er i en spesielt utsatt posisjon, håndteres dette av oss uten problem.

Jeg (Remi Marents) har etter mer enn 20 år på et “VIP-senter” i Oslo erfaring med å ta imot både “vanlige” kjendiser, politikere, VIP’er, og endog noen svært få som har personlig vakt som går igjennom lokalet før klienten kommer, og vakten sitter utenfor i mørk dress under timen. Du kan rett og slett stole på at behovet for å være privat blir innfridd.

Hvem lykkes IKKE ?

På samme måte som ved andre avhengigheter, er det ikke gode prognoser dersom det ikke er den som er avhengig som selv ønsker hjelpen. Dessverre vil altså det å tvinge en ektefelle, partner eller andre nærstående i behandling ikke virke, med noen få unntak for der jeg lykkes med å få vedkommende til å eie prosessen selv underveis- men stort sett så er det altså en forutsetning at klienten frivillig vil slutte, om man skal lykkes på lang sikt.

Det betyr også at det ikke holder at legen din, økonomien din eller barna dine vil du skal slutte. Alle klarer ved sterk negativ motivasjon (tvang og trusler) å slutte i noen dager/timer – men det er de som knytter positiv motivasjon til ønsket resultat som lykkes; enklere og permanent.

Spørsmål før oppstart ?

Om du har spørsmål og ikke er klar til å bestille: du skal ganske enkelt å booke en kort samtale på video/telefon hvor vi finner helt konkret ut om dette er riktig behandling for deg, evt. om vi skal henvise deg til noen andre. Dette koster ikke noe.