a crowd of people crossing a street at night

Forhåndsbestemte roller, selvoppfatning og navigering i den moderne verden: Kan Terapi Hjelpe?

Gjennom menneskets historie har samfunn tillagt roller og ansvar basert på kjønn, alder, status og mange andre faktorer. Disse rollene, som strekker seg over siden tidenes morgen, har dyp påvirkning på vår kollektive og individuelle selvoppfatning. Men hvordan har disse forhåndsbestemte rollene formet oss? Og viktigere, når verden endrer seg og roller utvikler seg, hvordan kan vi navigere utfordringene som…

a person swimming in the water near a cave

Velvære, livskvalitet og kognitiv terapi med Petrus

Kognitiv Terapi: Veien til Bedre Psykisk Velvære Når jeg reflekterer over hva som påvirker vår psykiske velvære, er det to nøkkelaspekter som etter min mening skiller seg ut: situasjonen vi befinner oss i og de verktøyene og taktikkene vi har tilgjengelig for å håndtere den. For mange kan det føles som om situasjonen er den dominerende faktoren, men som kognitive…