Forhåndsbestemte roller, selvoppfatning og navigering i den moderne verden: Kan Terapi Hjelpe?

Gjennom menneskets historie har samfunn tillagt roller og ansvar basert på kjønn, alder, status og mange andre faktorer. Disse rollene, som strekker seg over siden tidenes morgen, har dyp påvirkning på vår kollektive og individuelle selvoppfatning. Men hvordan har disse forhåndsbestemte rollene formet oss? Og viktigere, når verden endrer seg og roller utvikler seg, hvordan kan vi navigere utfordringene som oppstår? Er det en plass for terapi på denne reisen?

Daggryet for forhåndsbestemte roller og deres utvikling og selvoppfatning

For rundt 70 000 år siden begynte det moderne mennesket reisen ut av Afrika for å befolke resten av verden. I disse tidlige samfunnene ble roller ofte tildelt basert på fysiske evner og gruppens behov det vil si menn, som typisk var fysisk sterkere, var jegere, mens kvinner, som kunne føde, var samlere og omsorgspersoner. Disse rollene ga en klar struktur og arbeidsdeling, noe som sikret stammens overlevelse. Da vi gikk fra nomadiske stammer til fastboende jordbrukssamfunn, begynte rollene å diversifisere. Samfunn ble komplekse med fremveksten av lederroller, prester, krigere og kunsthåndverkere. Disse rollene som ofte var arvelige eller basert på visse kriterier, begynte å forme individuelle identiteter. En persons verdi, potensial og livsbane begynte å bli forhåndsbestemt, ofte ved fødsel, basert på disse rollene. Gjennom historien, fra gamle sivilisasjoner til middelalderen, fortsatte rollene å utvikle seg. Disse forhåndsdefinerte rollene begynte å forme vår selvoppfatning og verdi. For eksempel betød det å være en farao i det gamle Egypt guddommelighet, mens det å være en leilending i middelalderens Europa definerte et liv i tjeneste.

Det Moderne Dilemmaet

Fremover mot mere moderne tid har verden endret seg drastisk. Globalisering, teknologiske fremskritt og et press for individuelle rettigheter har utfordret tradisjonelle rollegrenser. I dag utfordres roller basert på kjønn, alder eller status kontinuerlig. Selv om denne friheten gir rom for individuelt uttrykk og vekst, kommer den også med egne utfordringer. Mylderet av valg kan føre til beslutningslammelse, identitetskriser og samfunnskonflikter.

Navigering med Terapi

Her kan terapi komme inn i bildet. Gitt at mange står overfor en intern konflikt mellom tradisjonelle forventninger og personlige ønsker, gir terapi et trygt rom for å utforske disse følelsene. Er du i terapi hos meg, Petrus kan det for eksempel hjelpe deg til å forstå dine inngrodde overbevisninger, utfordre dem og forme en ny, mer helhetlig selvoppfatning, eller hjelpe deg i en identitetskrise på vei til identitetsforståelse. Dette trenger ikke å handle om kjønn, det kan være rettet mot etnisitet, identitet på jobb eller hjemme.

Terapi kan bistå i:

  1. Definere Enkelt Identitet: Med veiledning fra en profesjonell kan man definere sin identitet utenfor tradisjonelle roller, og fokusere på personlige styrker, ønsker og aspirasjoner.
  2. Forstå Historiske Roller: Å anerkjenne og forstå den historiske betydningen og grunnene bak visse roller, dette kan gi klarhet.
  3. Utfordre Stereotyper: Terapi kan være en plattform for å utfordre og bryte fri fra stereotyper og samfunnsmessige forventninger.
  4. Mestringsteknikker: Moderne liv, med sin frihet og utfordringer, kan være overveldende. Terapi gir verktøy og strategier for å håndtere, tilpasse seg og høyne livskvalitet og glede.

Avslutningsvis

Selv om rollene de siste la oss si 50 000 årene utvilsomt har formet vår selvoppfatning, krever moderne tid en mer fleksibel tilnærming til identitet. Forhåndsbestemte roller, selv om de gir struktur, kan ofte være begrensende. Når vi navigerer kompleksiteten i den moderne verden, fremstår terapi som et fyrtårn, som veileder oss til å forstå, tilpasse og omdefinere våre roller og identiteter. Velkommen skal du være!

About Petrus Siposson

Petrus er kogniv terapeut med egen praksis med spesielt hjerte for å jobbe med unge voksne med depresjon og tilhørende angst og med mennesker med en diagnose på autismesepketert (ASD og Asberger syndrom) og utviklingshindringer. Han har lang erfaring både som terapeut og miljøterapeut på ulike institusjoner, og som privat coach/terapeut med egne klienter.