Hva er kostnaden for terapitjenester, og er de dekket av forsikring?

Å oppsøke terapi kan være en viktig og avgjørende beslutning for å jobbe med og forbedre ens mentale helse. Men når det kommer til kostnaden for terapitjenester, kan det være usikkerhet rundt hva som er vanlig pris og om disse tjenestene blir dekket av forsikring. I denne artikkelen ser vi nærmere på kostnadene ved terapitjenester og om de kan fås dekket av forsikring. I tilllegg har du som nordmann normalt medlemskap i Folketrygden, og kan få henvisning fra fastlegen til DPS, som igjen kan formidle deg til en offentlig behandler. Dessverre er ventetiden og kvaliteten på slik at det også er et stort marked for private aktører.

Det første vi må forstå, er at kostnadene for terapitjenester vil variere avhengig av flere faktorer. En viktig faktor er terapeutens kvalifikasjoner og erfaring. Terapeuter med lang erfaring og spesialisering kan ha høyere honorarer enn de som er nyutdannede. I tillegg vil den geografiske lokasjonen påvirke kostnadene. Terapitjenester i storbyområder kan være dyrere enn i mer landlige områder.

Når det gjelder forsikring, er det viktig å merke seg at ikke alle terapitjenester blir dekket. Helseforsikringsselskaper kan ha ulike retningslinjer og begrensninger når det gjelder dekning av terapi. Samtidig er de pragmatiske i forhold til at de ønsker forsikringstaker så rakst tilbake i jobb som mulig- derfor er det lurt å gå i dialog med em og spørre hva de trenger for å godkjenne et opplegg.  Noen forsikringer dekker kun terapitjenester for spesifikke diagnoser, mens andre kan ha begrensninger på antall behandlinger eller beløpet som dekkes. Det er derfor viktig å sjekke forsikringspolisene nøye for å se hva som dekkes og hva som ikke dekkes.

En god måte å finne ut av dette er å sette opp en gratis 20 minutters kartleggingssamtale med en terapeut. Dette kan gjøres på enten video eller telefon, og vil gi deg muligheten til å diskutere dine behov og bekymringer, samt få veiledning om den beste måten å gå frem på. Terapeuten vil også kunne hjelpe deg å navigere forsikringsprosessen og sjekke om dine terapitjenester kan dekkes.

Det er også viktig å huske på at selv om terapitjenester kan ha en kostnad, kan de også være svært verdifulle investeringer i ens mentale helse og trivsel. Terapi kan bidra til å bedre mestre stress, angst, depresjon og andre mentale helseutfordringer. Det kan også hjelpe en å utvikle bedre relasjoner og økt selvbevissthet. Noen ganger kan terapi være den viktigste faktoren for å oppnå en bedre livskvalitet.

Hvis kostnadene ved terapitjenester er bekymrende, finnes det ulike alternativer som kan vurderes. Noen terapeuter tilbyr for eksempel en redusert pris til personer med begrenset økonomi eller tilbyr rabatterte priser for studenter eller militærtjeneste. Det kan også være verdt å sjekke om arbeidsgiveren din har et Employee Assistance Program (EAP), som kan tilby gratis eller rabattert terapi for ansatte. En av landets største leverandører av HR/HMS systemer har dette inkludert i prisen bedriften betaler per ansatt.

Før du bestemmer deg for å avstå fra å oppsøke terapi på grunn av bekymringer rundt kostnader, anbefales det altså sterkt å sette opp en gratis kartleggingssamtale for å utforske dine muligheter. Er situasjonen din slik at du har lite penger akkurat nå, kan du hos mange, f.eks. hos oss avtale delbetaling via Klarna. Ved å snakke med en terapeut vil du kunne få en bedre forståelse av hva som er mulig for deg og hvilke alternativer som er tilgjengelige. Terapi kan være en viktig investering i ens mentale helse, og å finne den rette støtten kan være avgjørende for din trivsel og livskvalitet.

I konklusjonen kan kostnadene for terapitjenester variere avhengig av flere faktorer, inkludert terapeutens kvalifikasjoner og geografisk lokasjon. Når det gjelder forsikring, er det viktig å sjekke forsikringspolisene nøye for å se hva som dekkes og hva som ikke dekkes. Nav har også mulighet til å dekke konkrete opplegg, dersom den enkelte Nav veilederen anser at “dette er raskeste vei til jobb” – men du må alltid spørre FØRST, om du vil ha vedkommende med på laget. Ved å sette opp en gratis kartleggingssamtale kan du få veiledning om den beste måten å gå frem på i din spesifikke situasjon. Husk at terapi kan være en verdifull investering i ens mentale helse, og at det finnes ulike alternativer for å gjøre terapitjenester mer overkommelige.

About Remi Marents

Remi Marents er Gestaltterapeut med egen praksis fra 2002, og har også Norges klart lengst erfaring med bruk av hypnose innenfor terapi og mental trening. Han bruker primært KAT, kognitiv atferdsterapi og MCT, meta-kognitiv terapi når han behandler angst og fobier. Remi bor og jobber i Asker utenfor Oslo, og har klienter både fysisk og over videosamtaler.