Hvordan takle stigmatiseringen rundt terapi?

Hvordan takle stigmatiseringen rundt terapi?

Åpningen til å ta det første steget mot terapi kan være skremmende for mange mennesker. En av grunnene til dette er den paradoksale stigmatiseringen som fortsatt omgir terapi som en behandlingsmetode. Det å søke hjelp for psykiske helseproblemer kan noen ganger føles som et nederlag eller et tegn på svakhet. Men sannheten er at terapi er en fantastisk ressurs som kan hjelpe oss gjennom utfordrende perioder i livet. Derfor er det viktig at vi jobber aktivt med å takle stigmatiseringen og endrer holdningen til terapi.

1. Utdann deg selv og dine nærmeste

En av de beste måtene å takle stigmatiseringen rundt terapi er å utdanne deg selv og de rundt deg om dens fordeler og betydning. Terapi er ikke bare for personer med alvorlige psykiske lidelser. Det er en støttende og konstruktiv ressurs for alle som ønsker å jobbe med seg selv, håndtere stress eller forbedre sine mellommenneskelige relasjoner. Ved å lære mer om terapi og dele kunnskapen med dine nærmeste, kan du bidra til å endre holdninger og bidra til en mer aksepterende kultur.

2. Del din egen terapiopplevelse

En annen effektiv måte å bekjempe stigmatiseringen rundt terapi på, er å være åpen om din egen terapiopplevelse. Ved å dele dine egne erfaringer og suksesser kan du bidra til å bryte ned tabuet og normalisere terapi som en del av vår psykiske helsepleie. Å være åpen om terapi kan også inspirere andre til å ta det første steget og søke hjelp.

3. Søk profesjonell veiledning

Når man møter på stigmaen knyttet til terapi, kan det være nyttig å søke profesjonell veiledning. En terapeut kan hjelpe deg med å takle og forstå stigmatene rundt terapi og hvordan de påvirker dine følelser og beslutninger. Terapeuten kan gi deg råd om hvordan du kan håndtere eventuelle negative holdninger og sette deg på veien mot en mer selvstendig og opplyst oppfatning av terapi.

4. Søk støtte fra likeminded

Det kan være til stor hjelp å søke støtte fra mennesker som deler din interesse for terapi. Dette kan være i form av støttegrupper, diskusjonsfora eller online samfunn. Å omgås med folk som har liknende holdninger om terapi kan være retningsgivende og beroligende når man føler seg stigmatisert eller usikker på egen terapiprosess.

5. Sett opp en gratis kartleggingssamtale

For å overvinne stigmatiseringen knyttet til terapi, kan du starte med å sette opp en gratis 20-minutters kartleggingssamtale enten på video eller telefon. Dette kan hjelpe deg med å forstå mer om hva terapi innebærer, og hvordan det kan være til hjelp i din spesifikke situasjon. Denne samtalen vil gi deg muligheten til å få vite mer om terapeuten, deres tilnærming og erfaring innenfor ditt område av interesse. På denne måten kan du føle deg mer trygg og informert før du eventuelt bestemmer deg for å starte terapi.

Terapeuter er profesjonelle fagpersoner som har som mål å hjelpe mennesker til å oppnå bedre psykisk helse og velvære. Det er ingen grunn til å føle seg stigmatisert for å søke hjelp av en terapeut. Med disse tipsene håper jeg at du kan motvirke stigmaen rundt terapi og ta den første viktige reisen mot bedre mental helse.

About Remi Marents

Remi Marents er Gestaltterapeut med egen praksis fra 2002, og har også Norges klart lengst erfaring med bruk av hypnose innenfor terapi og mental trening. Han bruker primært KAT, kognitiv atferdsterapi og MCT, meta-kognitiv terapi når han behandler angst og fobier. Remi bor og jobber i Asker utenfor Oslo, og har klienter både fysisk og over videosamtaler.