Velvære, livskvalitet og kognitiv terapi med Petrus

Kognitiv Terapi: Veien til Bedre Psykisk Velvære

Når jeg reflekterer over hva som påvirker vår psykiske velvære, er det to nøkkelaspekter som etter min mening skiller seg ut: situasjonen vi befinner oss i og de verktøyene og taktikkene vi har tilgjengelig for å håndtere den. For mange kan det føles som om situasjonen er den dominerende faktoren, men som kognitive terapeut vet jeg at det også er hvordan vi tenker om og håndterer situasjonen som spiller en avgjørende rolle. Derfor deler jeg med dere en enkel oppskrift som er ment som en liten forsmak på hvordan kognitiv terapi kan fungere.

Forståelse av Kognitiv Terapi

Kognitiv terapi er en tilnærming som har vist seg å være svært effektiv for å hjelpe mennesker med å forbedre sitt psykiske velvære. Denne tilnærmingen fokuserer på hvordan våre tanker, følelser og atferd er sammenkoblet, og hvordan våre tanker kan påvirke vårt følelsesmessige velvære og måten vi reagerer på i ulike situasjoner. To begreper som er sentrale i kognitiv terapi er: problemløsning og innsikt.

Hvordan Kognitiv Terapi Kan Hjelpe

Som kognitiv terapeut kan jeg hjelpe enkeltpersoner med å utvikle ferdigheter og taktikker som kan styrke deres evne til å takle ulike situasjoner. Her er noen av de måtene jeg kan bidra til å forbedre psykiske velvære:

Identifisere Negative Tankemønstre: Mange av oss har negative tankemønstre som kan forsterke stress og angst. Kognitiv terapi hjelper enkeltpersoner med å gjenkjenne og utfordre disse negative tankemønstrene, og erstatte dem med mer realistiske og konstruktive tanker.

Selvbevissthet: Selvbevissthet kan være nøkkelen til forbedring av psykisk velvære. Jeg kan hjelpe klienter med for eksempel å bli mer oppmerksomme på sine tanker og følelser, og lære dem teknikker for å regulere og administrere dem på en sunn måte.

Mestringsstrategier: En annen viktig rolle som kognitiv terapeut er å lære klienter effektive mestringsstrategier. Dette kan inkludere metoder for å takle stress, håndtere konflikter, og utvikle sunne mestringsmekanismer for å bedre håndtere livets utfordringer.

Selvfølelse og Selvtillit: Kjært barn har mange navn! «Reinventing yourself» eller «reinventing your life» er noe av de mest sentrale strategiene jeg liker å operere med, siden mye av det filosofiske grunnlaget mitt baserer seg på historiefortelling og styrken denne har på livet i seg selv. Gjennom kognitiv terapi, dog ikke eksklusivt kan jeg hjelpe enkeltpersoner med å bygge opp sin selvfølelse og selvtillit, leve et godt psykisk liv og kjenne på velvære. Dette er avgjørende for å hjelpe klienten til å takle utfordringer på en god måte og føle seg bedre om seg selv.

Endringsprosess: Ofte er det nødvendig med endring for å forbedre psykisk velvære. Jeg kan hjelpe klienter med å identifisere mål for endring, lage planer for å oppnå dem, og støtte dem gjennom endringsprosessen.

Situasjon vs. Mestringsverktøy

Som nevnt i begynnelsen av dette innlegget, jeg mener at situasjonen du befinner deg i, er den beste prediktoren for psykisk velvære. Imidlertid er det viktig å forstå at hvordan du håndterer situasjonen, er det nest viktigste, og så er det viktig å huske på at vi må alltid begynne med et vi kan faktisk endre! Kognitiv terapi gir deg verktøyene du trenger for å bedre håndtere ulike situasjoner, uansett hvor utfordrende de kan være, men det kan like mye gi deg verktøyene for å snu på situasjonen du er i slik at det blir en sirkulær bærekraftig forsterkningsmodell. Eksempelvis: Situasjon er at du står i en hektisk hverdag som spiser mye krefter og som etterhvert har følger som angst. Du kommer til meg og trenger hjelp til å håndtere angsten. Du lærer sammen med meg hvordan å prioritere riktig, hvordan å strukturere hverdagen din, og hvordan å håndtere konflikter du tydeligvis står i, og hvis angsten ikke allerede er generalisert, vil du oppleve en angstfri hverdag på kort tid. Du har ikke bare lært deg å håndtere situasjonen, men har forandret fullstendig på situasjonen. Dette er selvsagt ment som en enkel eksempel, uten å ta høyde for andre forutsette eller uforutsette variabler, men i bunn og grunn kan det være såpass enkelt.

Så, hvis du er en person som ønsker å forbedre ditt psykiske velvære, kan en kognitiv terapeut som meg hjelpe deg med å utvikle disse verdifulle ferdighetene. Vi kan sammen utforske dine tanker og følelser, identifisere mønstre som kan forbedres, og jobbe mot en sunnere og mer positiv mental tilstand. Husk at selv om situasjonen rundt deg kan være utenfor din kontroll, har du alltid makten til å endre måten du tenker og reagerer på. Kognitiv terapi kan være nøkkelen til å realisere ditt fulle potensiale for psykisk velvære.

About Petrus Siposson

Petrus er kogniv terapeut med egen praksis med spesielt hjerte for å jobbe med unge voksne med depresjon og tilhørende angst og med mennesker med en diagnose på autismesepketert (ASD og Asberger syndrom) og utviklingshindringer. Han har lang erfaring både som terapeut og miljøterapeut på ulike institusjoner, og som privat coach/terapeut med egne klienter.